Hulp met inloggen.

Inloggen gaat heel makkelijk. U gaat in uw browser naar dit adres: ***www.uwdomein.nl*** /wp-admin/
Hier voert u uw inloggegevens in en vervolgens wordt u naar uw dashboard doorverwezen.